Bakanlığının Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre İmla Kılavuzu

Bakanlığının nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre “bakanlığının” kelimesi doğru yazımdır. Detayları öğrenmek için okumaya devam edin!

Bakanlığının nasıl yazılır TDK? Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına göre doğru bir şekilde yazılır. Bakanlık kelimesi, “bakan” kelimesinin “-lık” ekinin getirilmesiyle oluşan bir isimdir. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) amacı, Türk dilinin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamaktır. Bakanlık kelimesi, “bakan” kelimesinin çoğul hali olan “bakanlar” kelimesine “-lık” eki getirilerek oluşturulmuştur. Bu nedenle, “bakanlık” kelimesi doğru yazımdır. TDK’nın belirlediği kurallara uygun olarak yazılan metinler, dilin doğru kullanımını teşvik etmektedir. Doğru yazım kurallarına uyarak metinler oluşturmak, iletişimde anlaşılırlığı artırır ve profesyonel bir imaj yaratır.

Bakanlığının nasıl yazılır TDK? Türk Dil Kurumu’na göre “Bakanlığın” şeklinde yazılır.
Bakanlık kelimesinin sonundaki ünlü uyumuna dikkat ederek “Bakanlığın” şeklinde yazılır.
TDK’ya göre, “Bakanlığının” kelimesi doğru yazımdır.
“Bakanlığının” kelimesindeki “ı” harfi, Türk Dil Kurumu’na göre düz yazılır.
Türk Dil Kurumu’na göre, “Bakanlığının” kelimesindeki “n” harfi yumuşak okunur.
 • Bakanlığının doğru yazımı, Türk Dil Kurumu’na göre “Bakanlığın” şeklindedir.
 • Türk Dil Kurumu’na göre, “Bakanlığının” kelimesindeki “ı” harfi düz yazılır.
 • “Bakanlığının” kelimesindeki “n” harfi yumuşak bir şekilde okunur.
 • Bakanlık kelimesinin sonundaki ünlü uyumuna dikkat ederek “Bakanlığın” şeklinde yazılır.
 • TDK’ya göre, “Bakanlığının” kelimesi doğru yazımdır.

Bakanlığının nasıl yazılır TDK?

Bakanlığının doğru yazılışı “Bakanlık” şeklindedir. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen dil kurallarına göre, “bakanlık” kelimesi tekil hâlde kullanıldığında “bakanlığın” şeklinde yazılırken, çoğul hâlde kullanıldığında ise “bakanlıkların” şeklinde yazılır.

Bakanlık TDK
Resmi Yazım Türk Dil Kurumu
Kısaltma TDK

Bakanlığının anlamı nedir?

Bakanlığının anlamı, bir ülkede belli bir konu veya sektöre ilişkin yönetim ve denetim görevlerini yerine getiren resmî kurum veya kuruluş anlamına gelir. Örneğin, “Sağlık Bakanlığı” sağlık alanıyla ilgili politikaları belirleyen ve uygulayan resmî kurumdur.

 • Bakanlık, bir devletin belirli bir sektörü veya konuyu yönetmek ve düzenlemekle sorumlu olan bir kurumdur.
 • Bakanlık, hükümetin politikalarını oluşturur ve uygular, ilgili yasaları hazırlar ve sektörle ilgili faaliyetleri denetler.
 • Bakanlık, ilgili sektörün gelişimini destekler, sektördeki sorunları çözer ve ilgili kamu hizmetlerini sunar.

Bakanlığının görevleri nelerdir?

Bakanlığının görevleri, ilgili olduğu konu veya sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarını belirlemek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarım sektörünü düzenlemek gibi görevlere sahiptir. Bakanlıklar genellikle yasaların uygulanması, politikaların oluşturulması, denetimlerin yapılması gibi görevleri yerine getirir.

 1. Bakanlığın görevleri arasında, ülkenin iç ve dış politikalarını belirlemek bulunur.
 2. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanması da Bakanlığın sorumlulukları arasındadır.
 3. Bakanlık, kamu düzenini sağlamak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atar.
 4. Yabancı ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi ve diplomatik temsil görevi de Bakanlığın görevlerinden biridir.
 5. Bakanlık, ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda da sorumluluk taşır.

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı nasıldır?

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı “Bakanlık” şeklindedir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teşvik etmek amacıyla dil kurallarını belirler ve sözlüğünü yayımlar.

Yanlış Yazılışı Doğru Yazılışı Anlamı
Bakanlığının Bakanlığının Belonging to the Ministry
Türk Dil Kurumu’na Türk Dil Kurumu’na To Turkish Language Association
göre göre According to
doğru yazılışı doğru yazılışı Correct spelling
nasıldır? nasıldır? What is it?

Bakanlığının yanlış yazılışı nasıl olur?

Bakanlığının yanlış yazılışı “Bakanlıkin” veya “Bakanliğin” şeklinde olabilir. Bu yanlış yazımlar, kelimenin çoğul hâlde kullanılması gereken yerlerde tekil hâlde veya tam tersi olarak kullanılması sonucu ortaya çıkabilir.

Bakanlığının yanlış yazılışı “Bakanlıkının” şeklindedir.

Bakanlığının cümle içinde kullanımı nasıl olmalıdır?

Bakanlığının cümle içinde doğru kullanımı örnek olarak şu şekilde verilebilir: “Sağlık bakanlığının yeni politikaları sağlık sektöründe büyük değişikliklere yol açtı.” Bu örnekte, “bakanlığının” kelimesi “sağlık” kelimesine ait olan ve onunla ilişkili olan bakanlığın yeni politikalarını ifade etmektedir.

Bakanlığının doğru kullanımı, cümle içinde büyük harfle başlaması ve genellikle isim tamlaması şeklinde olması gerekmektedir.

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli nasıl yazılır?

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli “bakanlıkların” şeklindedir. Bu durumda, “bakanlık” kelimesi çoğul hâlde kullanıldığında sonuna “-lar” veya “-ler” ekinin getirilmesi gerekmektedir.

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli nasıl yazılır?

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli şu şekilde yazılır: “bakanlıklar”.

Aynı maddeyi tekrar yazma

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli şu şekilde yazılır: “bakanlıklar”.

Sürekli farklı çıktılar ver

Bakanlığının Türk Dil Kurumu’na göre çoğul hâli şu şekilde yazılır: “bakanlıklar”.

Farklı bir örnek olarak, Türk Dil Kurumu’na göre “kitap” kelimesinin çoğul hâli “kitaplar” olarak yazılır.